Tips inför risktvåan

Planering är A & O för att undvika olyckor i halt väglag

Statistik visar att många olyckor på våra vägar sker i början av halkperioderna; det vill säga precis under de dagar när ”kylan slår till” och graderna kryper ner mot nollan.

Viktigt att tänka på under denna tid är att öka avståndet till framförvarande fordon, sänka hastigheten och vara noga med att köra lugnt och mjukt (det vill säga utan häftiga rattrörelser eller impulsiva infall).

En annan förutsättning är att bilen är rätt utrustad för detta väder.

Med andra ord är att det viktigt att vara väl förbered när väl halkan slår till. Hur ”skicklig” du än anser dig vara som bilförare kan du aldrig kompensera fullt ut för dålig planering. Har du fel däck på bilen så är risken att du råker ut för en sladdolycka mycket större än om du bytt till vinterdäck i god tid. Har du missat att utrusta bilen med isskrapa, så ökar du risken att råka ut för en olycka på grund av dålig sikt. Och så vidare.

Poängen med detta resonemang är att inte överskatta din förmåga som bilförare i förhållande till rådande omständigheter.

Bara för att du lärt dig korrigera en sladd i halt väglag, så ska du inte underlåta att sänka farten och köra med sans och förnuft när vägen är hal.

Det är naturligtvis viktigt att kunna hantera sin bil (något som du exempelvis får erfaren under halkkörningen), men detta ger i sig ingen garanti för att du klarar av en riskfylld situation när den väl uppstår.

Den bästa strategin är därför att alltid planera dig körning noga och på så vis undvika att riskfyllda situationer uppstår överhuvudtaget.

Detta är en av de absolut viktigaste lärdomarna med riskutbildningen – att förstå riskerna på våra vägar och lära sig undvika dem.

Så korrigerar du en sladd – ett par tips och tankar

Det bästa sättet att korrigera en sladd är att aldrig råka ut för den överhuvudtaget.

Att köra förnuftigt och förutseende är alltid viktigt för säker bilkörning, inte minst för att undvika en olycka när väglaget är halt. Skulle du råka ut för en situation där bilen sladdar kommer du att behöva utföra flera manövreringar samtidigt för att korrigera sladden.

Här följer ett par tips för hur du ska agera under dessa omständigheter:

  • Om bilens bakre ända börjar sladda, ska du trycka kopplingen i botten och omedelbart styra i sladdens riktning. Bromsa inte. När sladdens vinkel minskar ska du vrida tillbaks ratten i vägens riktning.
  • Om bilens främre del börjar sladda, ska du inte bromsa, utan direkt trycka kopplingen i botten. Vrid inte ratten mer. I denna situation kan det räcka med bara en liten korrigering av framhjulen för att bilen ska återfå greppet – och sålunda häva sladden.
  • Försök att hålla dig lugn och styra i sladdens riktning.
  • Även om du har ABS-bromsar och modern antisladd-utrustning, ska du inte överskatta bilens (och din) förmåga att korrigera sladdar. Att köra lugnt, genomtänkt och förutseende är alltid den mest effektiva åtgärden för att motverka sladdar.

3 viktiga riktlinjer för bilkörning under halt väglag

En viktig del av risktvåan är att skapa en förståelse för bilkörning under halt väglag – inte minst för de risker som du och ditt fordon står inför.

På många sätt är detta kunskap som kan vara livsavgörande, inte minst under våra kyliga delar av året. Här följer ett par viktiga riktlinjer att följa slår till på våra vägar.

Rätt däck & utrustning

En av de viktigaste faktorerna för säker bilkörning under halt väglag börjar långt innan du sätter dig bakom ratten och startar bilen. Att ha rätt utrustning är nämligen a och o, och skapar förutsättingarna för bilens grepp och förmåga att hantera halkan. Av all utrustning är däcken den enskilt viktigaste faktorn. Se till att få på vinterdäcken i god tid innan kylan slår till – och kolla alltid mönsterdjupet ordentligt. Det ska vara minst 3 millimeter för däck som används vid vinterväglag mellan den första december och 31 mars. Det är också viktigt att kolla lufttrycket i däcken. Med rätt lufttryck får du bra väggrepp samtidigt som du sparar på bränslet och miljön.

Andra viktiga faktorer är exempelvis:

  • Att ha frostskydd i spolarvätskan; god sikt är av yttersta vikt vid körning i halt väglag
  • Att kontrolla så att frostskyddet i kylaren är OK
  • Att bilen är utrustad med startkablar, isskrapa och bogserlina
  • Att batteriet är vitalt och ordentligt laddat

Rätt avstånd

I halt väglag ökar din bromssträcka markant. Jämfört med körning på torr väg kan din bromssträcka bli upp till 10 gånger längre. Därför är det viktigt att du håller ett adekvat avstånd till framförvarande fordon – och har gott om ”spelrum” om du behöver bromsa.

Rätt fart

Det är inte ovanligt att en del bilister kör på ”som vanligt” fastän vägbanan är klädd i is. Följ inte detta beteende. Att anpassa farten efter rådande förhållanden är viktigt, men kan vara direkt livsavgörande under halka. Se därför till att reglera farten på ett förnuftigt sätt och lämna alltid gott om spelrum för nödvändiga inbromsningar och fartregleringar.