Vanliga frågor

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om våra kurser som vi får.

Vilka är kraven för att få genomföra risktvåan?

Rent generellt så rekommenderas att denna riskutbildning utförs av körkortsstudenter med god vana av bilkörning. En tumregel är att du bör vara så pass skicklig bakom ratten att du kunskapsmäsigt är redo för uppkörningen när du genomgår risktvåan. Under risktvåan så kommer du att få köra bil på egen hand. Och för att du ska kunna tillgodogöra dig alla moment så krävs det att du har god vana av bilkörning.

Hur lång tid tar risktvåan att genomföra?

Vanligtvis någonstans mellan 3 till 4 timmar.

Kan man bli underkänd?

Först och främst är risktvåan ett utbildningsmoment, inte ett ”prov”. Om du följer utbildningsledarens instruktioner och deltar i alla moment så har du alla förutsättningar för att klara dig bra och erhålla ditt intyg.

”Underkänd” blir du endast är om du har så pass dåliga körkunskaper att läraren anser att du inte kan tillgodogöra dig utbildningsmomenten på ett tillfredställande sätt. Då blir du nekad intyg och måste göra om utbildningen.

Vad innehåller utbildningen?

Risktvåan kallas ofta för ”halkkörningen”, men faktum är att själva halkkörningen bara är ett moment av flera under utbildningens gång. Exakt hur utbildningen är strukturerad kan variera något, men följande moment är återkommande:

  • Legitimationskontroll
  • Introduktion & alkotest
  • Teoretiskt avstamp (om syftet och målsättning med utbildningen)
  • Krocktest (frivilligt moment där man får testa hur det är att krocka i cirka 7-8 km/tim genom att åka fastspänd i en stol nedför en ramp)
  • Ta sig ut ur upp-och-ner-vända bilen (frivilligt moment)
  • Halkkörning

Vad är syftet med den här utbildningen?

En central målsättning med risktvåan är att skapa ökad förståelse för risker med bilkörning i olika slags väglag och under olika förhållanden. I detta ingår exempelvis:

  • att förstå ditt och fordonets begränsningar under olika förhållanden
  • att få insikt i och förståelse för körning i halt väglag

Vad kostar det?

Risktvåan kostar 1899 kr/person.

Hur bokar jag?

Du kan boka direkt på nätet. Klicka på "Bokning / Webbshop" i det övre hörnet för att se tillgängliga tider.